Download hier het retourformulier

Retourformulier

Terugbetalingsbeleid

1. BEDENKTIJD EN HERROEPINGSRECHT:

Aangezien de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, heeft de koper een bedenktijd van 14 (veertien) dagen, waarbinnen de koper de overeenkomst zonder opgave van redenen kan ontbinden.
De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het product of de producten heeft ontvangen.
Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient de afnemer de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en een retourformulier aan te vragen. Dit om ecologische en papierbesparende redenen. De producten zullen samen met het retourformulier binnen 14 (veertien) dagen aan de leverancier moeten worden teruggezonden, waarna de leverancier de geretourneerde goederen zal inspecteren en bij goedkeuring de voor de producten betaalde koopprijs zal terugbetalen.

2. VERPLICHTING VAN DE AFNEMER TIJDENS DE BEDENKTIJD EN UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT:

Tijdens de bedenktijd dient de afnemer zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate worden uitgepakt voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De koper mag het product slechts gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een fysiek verkooppunt zou mogen doen. Dit betekent:
- Alle producten dienen precies zo te zijn als u ze ontvangen heeft, met alle labels en zegel er nog aan en onbeschadigd.
De koper zal aansprakelijk zijn voor elke waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product en de verpakking die verder gaat dan de hierboven vermelde toegestane behandeling.
Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij de producten in perfecte staat, met alle labels en zegel nog bevestigd, samen met een ingevuld retourformulier binnen de bedenktijd aan de leverancier terug te sturen.

3. VERPLICHTING VAN DE LEVERANCIER IN GEVAL VAN EEN HERROEPING:

De leverancier zal de door de afnemer gedane betaling terugbetalen, voor het geretourneerde product en zal binnen enkele dagen, afhankelijk van het beleid van de uitgever van de creditcard, een terugbetaling initiëren op de creditcard van de afnemer of op de oorspronkelijke betaalwijze.
De leverancier is niet verplicht om eventuele extra kosten te vergoeden.
De leverancier heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van de van de afnemer ontvangen betaling terug te betalen, indien de producten niet in de originele verpakking zitten, bewerkt of gebruikt zijn (anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen) en/of beschadigd zijn. De leverancier zal de afnemer dan onmiddellijk na ontvangst van de producten via elektronische weg op de hoogte brengen.

4. RETOUREN:

De afnemer is gerechtigd het ontvangen product te retourneren tezamen met een ingevuld retourformulier en volgens de daarin vermelde instructies van de leverancier binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop de afnemer, of een door de afnemer aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
Het retourformulier dient volledig ingevuld te worden.

5. RETOURBELEID:

In alle gevallen dienen retourzendingen voldoende gefrankeerd en op eigen kosten door de afnemer aan de leverancier te worden verzonden. De leverancier zal niet instaan voor de eventuele bijkomende klantenbelasting die het gevolg is van de terugzending van goederen.
De afnemer zal het (de) geleverde product(en) samen met alle toebehoren in de originele staat en verpakking en conform de door de leverancier gegeven instructies retourneren. Dit houdt in dat geretourneerde producten nieuw vervaardigd, onbeschadigd, ongedragen en ongewassen dienen te zijn. De producten dienen nog voorzien te zijn van alle originele labels, hangtags en verzegeling zoals deze door de leverancier daaraan zijn bevestigd, indien deze ontbreken of beschadigd zijn zal de leverancier nimmer verplicht zijn deze producten aan de afnemer te crediteren. Zonder toestemming geretourneerde producten staan ter beschikking van de leverancier.
Het risico en de bewijslast met betrekking tot een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht en een tijdige terugzending van de producten, ongeacht de reden van die uitoefening of terugzending, berust bij de afnemer.
De leverancier zal de retourzending in behandeling nemen nadat zij het geretourneerde product (al dan niet tijdig) heeft ontvangen en indien aan alle bovenstaande vereisten voldaan is en alleen in dat geval het bedrag dat de afnemer voor het product of de producten heeft betaald, aan de afnemer terugbetalen. 

6. RETOURINSTRUCTIES: 

Gekochte artikelen kunnen binnen 14 dagen na de leverdatum geretourneerd worden.
Als u een artikel van uw bestelling wilt retourneren kunt u een e-mail sturen naar info@volderstextiel.be voor een retourformulier.
De kosten voor het retour zenden zijn voor de klant. Wij betalen niet voor extra klantenbelasting.
Zorg er a.u.b. voor dat het retourformulier volledig is ingevuld en in het pakket zit.
Zonder dit retourformulier kunnen wij uw retourzending niet in behandeling nemen.

Belangrijke informatie:
- Artikelen moeten in perfecte staat worden geretourneerd: zorg ervoor dat alle producten precies zo zijn als je ze hebt ontvangen, met het label en de verzegeling er nog aan.
- Ondergoed, lingerie, sokken, zakdoeken en handdoeken worden niet geretourneerd omwille van hygiëne- en gezondheidsredenen. 

- Solden of promoties worden niet geretourneerd. 


Volg de onderstaande instructies om uw artikel te retourneren:
1. Plaats het/de artikel(en) en het ingevulde retourformulier in de originele verzenddoos, of gebruik een alternatieve stevige verpakkingsmethode.
2. Goed sluiten
3. Breng het pakket naar uw dichtstbijzijnde postkantoor en stuur het binnen 14 dagen na de leverdatum van uw bestelling naar ons terug. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het pakket te verzenden met een track & trace.
Stuur uw pakket naar:

VOLDERS textiel BV
Nationalestraat 104
2000 Antwerpen
België

4. Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te informeren dat wij uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte brengen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.
Als de retourzending wordt goedgekeurd, zullen we binnen een paar dagen, afhankelijk van het beleid van uw creditcardmaatschappij, een terugbetaling naar uw creditcard of oorspronkelijke betaalmethode initiëren.


7. OMRUILINGEN

We kunnen op dit moment geen omruilingen aanbieden, maar we accepteren wel retouren. Wij vragen u het originele artikel terug te sturen voor een terugbetaling en vervolgens een nieuwe bestelling te plaatsen voor het juiste artikel.